Product & service

แพ็คเกจลงประกาศ

ลงประกาศฟรี!

฿ 0 ระยะเวลา 1 ปี
 • แผนที่และพิกัด
 • Street View สถานที่จริง
 • แสดงโฉนดและแบบแปลน

ราคาประหยัด

ไม่มีค่านายหน้า
59 ฿ รายเดือน
 • แชร์ขึ้นFacebook Fanpage
 • แผนที่พิกัดและสถานที่ใกล้เคียง
 • ใส่รูปภาพ/วีดีโอได้
 • แสดงขึ้นบนแผนที่หลัก
 • แสดงสภาพแวดล้อมสมจริง
 • แสดงโฉนดหรือแบบแปลน
 • ระบบรายงานสถิติผู้เข้าชม CRM
 • ลูกค้าติดต่อหาคุณโดยตรง
 • ระบบบันทึกติดตามผล
Popular

Silver Package

แพ็คเกจ 3 เดือน
199 ฿ รายครั้ง
 • แชร์ขึ้นFacebook Fanpage
 • แผนที่พิกัดและสถานที่ใกล้เคียง
 • แสดงขึ้นบนแผนที่หลัก
 • ใส่รูปภาพและวีดีโอได้
 • แสดงสภาพแวดล้อมสมจริง
 • แสดงโฉนดหรือแบบแปลน
 • ระบบรายงานสถิติผู้เข้าชม CRM
 • ระบบบันทึกติดตามผล
 • ลูกค้าติดต่อหาคุณโดยตรง
 • ไม่มีค่านายหน้า

Gold Package

แพ็คเกจ 6 เดือน
349 ฿ รายครั้ง
 • แชร์ขึ้นFacebook Fanpage
 • แผนที่พิกัดและสถานที่ใกล้เคียง
 • แสดงขึ้นบนแผนที่หลัก
 • ใส่รูปภาพและวีดีโอได้
 • แสดงสภาพแวดล้อมสมจริง
 • แสดงโฉนดหรือแบบแปลน
 • ระบบรายงานสถิติผู้เข้าชม CRM
 • ระบบบันทึกติดตามผล
 • ลูกค้าติดต่อหาคุณโดยตรง
 • ไม่มีค่านายหน้า
แนะนำ

Platinum Package

แพ็คเกจ 1 ปี
649 ฿ รายครั้ง
 • แชร์ขึ้นFacebook Fanpage
 • แผนที่พิกัดและสถานที่ใกล้เคียง
 • ใส่รูปภาพและวีดีโอได้
 • แสดงขึ้นบนแผนที่หลัก
 • แสดงสภาพแวดล้อมสมจริง
 • แสดงโฉนดหรือแบบแปลน
 • ระบบรายงานสถิติผู้เข้าชม CRM
 • ข้อมูลสถิติประชากร
 • ระบบบันทึกติดตามผล
 • ลูกค้าติดต่อหาคุณโดยตรง
 • ไม่มีค่านายหน้า

Package
โปรโมทและยิงโฆษณา

Coming Soon

เปรียบเทียบรายการ

เปรียบเทียบ